Маргит Консулт ООД -  Счетоводство и данъци

» Съсредоточете вашите усилия и ресурси върху основния си бизнес и поверете счетоводните функции на нас!

» Намалете разходите си за заплати, осигуровки и поддържане на работно място за счетоводител във вашия офис! Не харчете средства за закупуване и актуализация на счетоводен и ТРЗ софтуер! При нас ще намерите квалифицирани счетоводители и данъчен консултант с дългогодишен управленски опит в данъчната администрация.

» Нашият екип е малък и гъвкав – работим заедно за да ви предложим най-доброто счетоводно и данъчно решение конкретно за вашия бизнес или предстояща сделка! Подхождаме индивидуално и с необходимата конфиденциалност към всеки клиент.

» Работите с чуждестранни партньори? Можем да изготвим необходимите ви справки, финансови отчети, анализи и консултации на английски език.

» Спестете време като използвате нашите електронни услуги! Подаваме всички справки, декларации и уведомления до НАП по интернет. Предаването на документи за осчетоводяване, цялостната комуникация с вас, разплащанията могат да бъдат извършвани по електронен път по ваше желание.

Преместихме се в нов офис в ж.к. Павлово.
Тел. 0897749613
от 2021г.