» Анализ на счетоводната отчетност, предложения за оптимизиране на счетоводството и решения, работещи в интерес на бизнес стратегията на клиента
» Данъчни консултации по ЗДДС, ЗКПО и ЗОДФЛ
» Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
» Данъчно планиране и данъчен ефект на предстоящи сделки

Преместихме се в нов офис в ж.к. Борово.
Нов тел. 02 9963108
от 2018г.