» Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване
» Изготвяне ведомости за заплати, осигуровки и платежни документи към тях
» Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
» Изготвяне и подавате в НАП на месечни декларации за осигурените лица
» Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
» Изчисляване на осигуровки, минимален осигурителен праг и данъци, свързани с трудовите и гражданските договори

Преместихме се в нов офис в ж.к. Борово.
Нов тел. 02 9963108
от 2018г.