До 31 март

ЗКПО

Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г.

Преместихме се в нов офис в ж.к. Борово.
Нов тел. 02 9963108
от 2018г.